W Sikkens podchodzimy do zrównoważonego rozwoju w sposób holistyczny.
Zaczynamy od ponownego przemyślenia każdego etapu procesu naprawy, od początku do wykończenia.

  • Powłoki, które pomagają zmniejszyć emisję CO2e w procesie
  • Cyfrowe narzędzia kolorystyczne zmniejszające ilość odpadów i pozwalające na właściwe dopasowanie koloru za pierwszym razem
  • Usługi o wartości dodanej w celu stworzenia lepszego miejsca pracy, zapewniającego trwały sukces biznesowy

Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób Sikkens może pomóc w osiągnięciu zrównoważonego rozwoju warsztatów blacharsko-lakierniczych.

Innowacje w dziedzinie technologii utwardzania umożliwiają renowatorom pojazdów ponowne przemyślenie i udoskonalenie procesu utwardzania.

System połączony

(z Autosurfacer UV i Autoclear Aerodry)

Dowiedz się o możliwych oszczędnościach przy przejściu z konwencjonalnego systemu produktów na system połączony z naszym podkładem UV: Autosurfacer UV i naszym schnącym w temperaturze otoczenia lakierem bezbarwnym Autoclear Aerodry.

Zmniejszenie emisji CO2e o nawet

00%

Skrócenie procesu o nawet

00%

Obniżenie kosztów energii o nawet

00%

Zmniejszenie zużycia energii o nawet

00%

System suszony w temperaturze otoczenia

Przejście z systemu konwencjonalnego na system produktów suszonych w temperaturze otoczenia pozwala zaoszczędzić energię, zmniejszyć emisję zanieczyszczeń, skrócić czas pracy i czas trwania procesu.

Zmniejszenie emisji CO2e o nawet

00%

Skrócenie procesu o nawet

00%

Obniżenie kosztów energii o nawet

00%

Zmniejszenie zużycia energii o nawet

00%

Nasze cyfrowe narzędzia kolorystyczne MIXITTM i AutomatchicTM nie tylko pomogą zwiększyć rentowność Twojej firmy poprzez optymalizację pracy oraz zwiększenie szybkości i dokładności, ale także przyczynią się do zrównoważonego rozwoju, pomagając zużywać do 20% mniej produktów, produkować mniej odpadów i oszczędzać cenny czas.

Uzyskaj licencję MIXIT
MIXITTM
AutomatchicTM
00%
mniej odpadów

Ludzie są podstawowym elementem udanego, zrównoważonego biznesu. Chcą pracować dla firm działających zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jest to kluczowy czynnik zarówno
w przyciąganiu, jak i utrzymywaniu wykwalifikowanych pracowników.
To właśnie tutaj wkracza Carbeat™.

Produktywność warsztatu zwiększona o

00%

Wzmocnij i zaangażuj swój zespół

Zwiększ przejrzystość procesów

Zwiększ wydajność produkcji

Narzędzie Sikkens CO2eRepairCalculator

Zmniejszenie emisji, energii i czasu

Narzędzie CO2eRepairCalculator zostało opracowane przez firmę AkzoNobel
w 2021 r. w celu identyfikacji poziomów CO2e (GHG’S) dla procesu aplikacji, które obejmują zużycie energii związane z całością wybranych produktów lakierniczych.

Korzyści dla warsztatu blacharsko-lakierniczego

  • Zmniejszone emisje CO2e
  • Pomoc w osiągnięciu celów zerowej emisji netto
  • Skrócony czas procesu
  • Niższe koszty energii
  • Wzrost wielkości produkcji

AkzoNobel współpracuje z Carbon Neutral Repair w celu certyfikacji kalkulatora CO2eRepair.

Dowiedz się więcej

W AkzoNobel nie tylko mówimy o zrównoważonym rozwoju.
Realizujemy go.

Nasze zespoły ekspertów pracują nad tym, aby pomóc warsztatom blacharskim przemyśleć sposób postrzegania zrównoważonego rozwoju i korzystania
z naszej marki premium Sikkens. Przyjmujemy kompleksowe podejście, obejmujące produkty i usługi, z których korzystasz, procesy, których przestrzegasz, oraz wyniki, jakie osiągasz.

Niezależnie od tego, czy stosujesz powłoki na konwencjonalnych pojazdach,
czy też pojazdach elektrycznych i hybrydowych nowej generacji, zrównoważony rozwój nie jest tylko pozycją do zaznaczenia na liście.
To odpowiedzialność. To sposób na zmniejszenie śladu węglowego w Twojej firmie.
Na wtórne wykorzystanie cennych zasobów. Na lepszą wydajność. Na ochronę pracowników i społeczności lokalnej oraz zapewnienie sobie przewagi nad konkurencją.

Nigdy nie ustajemy w wysiłkach, aby uczynić Twoją firmę jeszcze bardziej odporną i zrównoważoną w świecie, w którym ludzie, planeta i farba mają duże znaczenie.

Skontaktuj się z nami, aby Twój warsztat stał się bardziej zrównoważony