Projekt SZKOŁA

Odpowiedź Sikkens na potrzeby rynku. 
Celem projektu jest pozyskanie nowych pracowników lakieni poprzez proces kształcenia 
lub doszkalania oraz promowanie zawodu lakienik samochodowy wśród młodzieży. 
Autorski program marki Sikkens,został przygotowany przez specjalistów z działu 
technicznego AkzoNobel i wsparciu Partnerów Biznesowych, a jego założenia
obejmują część teoretyczną oraz praktyczną.
#projektszkola

Marka Sikkens od kilkunastu lat wspiera działania promujące zawód lakiernika samochodowego, a także uczestniczy w pozyskaniu nowych pracowników produkcyjnych.Projekt jest skierowany do uczniów, którzy są zainteresowani lakiernictwem i pracą w tym zawodzie. Jest to ważny i potrzebny kierunek, bezpieczny, rozwojowy i opłacalny w dalszej perspektywie.
Projekt  SZKOŁA jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla uczniów szkół zawodowych i technikum. Pozwala nie tylko na zdobycie niezbędnej teorii, ale również zapewnia wiedzę praktyczną, która jest niezbędna w obecnych czasach. Absolwenci stają się bardziej pożądani na rynku pracy z uwagi na swoje praktyczne umiejętności, potwierdzone certyfikatem Sikkens. Nieocenioną wartością tego programu jest gwarancja udziału uczniów w praktykach i /lub stażach bezpośrednio u partnerów z którymi współpracuje AkzoNobel.

Projekt SZKOŁA

Promocja zawodu i nowych możliwości kształcenia

Marka Sikkens od kilkunastu lat wspiera działania promujące zawód lakiernika samochodowego, a także uczestniczy w pozyskaniu nowych pracowników produkcyjnych.

2009  Projekt unijny Podnoszenie kwalifikacji pracowników lakierni , dzięki któremu wyposażyliśmy w wiedzę o najnowszej technologi zgodną z emisją lotnych związków organicznych prawie 2000 pracowników produkcyjnych..
2012  Projekt Dobry start – chwyć kolory jutra we współpracy z Zespołem Szkół Zawodowych i Licealnych nr 3, im. J. Paderewskiego, w Warszawie 
2015 Top Gun Junior  Finaliści bez problemu znaleźli zatrudnienie u naszych partnerów biznesowych, którzy docenili poziom wiedzy i umiejętności absolwentów programu 
2021 Projekt SZKOŁA we współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych im.inż.Tadeusza Tańskiego ul. Zamenhofa 142, w Poznaniu
2021 Przystąpienie do Projektu SZKOŁA w Poznaniu Partnerów Biznesowych: Grupa Bemo i Emil Frey Polska 
2022 Konferencja Acoat Selected - wymiana doświadczeń i analiza potrzeb rynku w kierunku wsparcia edukacji
2023 Projekt SZKOŁA kontunuacja współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych im.inż.Tadeusza Tańskiego ul. Zamenhofa 142, w Poznaniu
2023 Dwóch uczestników Projekt SZKOŁA w Poznaniu stanęło na podium zajmując III miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Młody Lakiernik podczas MotorShow w Poznaniu 
2023 Projekt SZKOŁA podpisanie umowy patronackiej i rozpoczęcie współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych i Mechatronicznych ul. Przybyszewskiego 73/75 w Łodzi
2023 Projekt SZKOŁA podpisanie umowy patronackiej i rozpoczęcie współpracy z Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Jana Paderewskiego w Warszawie, ul. Włościańska 35, 01-710 Warszawa
2023 - 2024  Projekt SZKOŁA rozwój projektu w lokalizacjach: Śląsk, Dolny Śląsk i Trójmiasto.

Nie zwalniamy tempa, a wręcz przeciwnie, sukcesy absolwentów wspieranych przez AkzoNobel Car Refinishes Polska projektów oraz zaangażowanie naszych Partnerów Biznesowych dają nam niepowtarzalną siłę do ciągłego rozwoju i angażowanie kolejnych placówek edukacyjnych w tym szczytnym celu.

Razem tworzymy przyszłość i dajemy możliwość rozwoju w bezpiecznych przestrzeniach serwisów blacharsko-lakierniczych.

Projekt SZKOŁA

Atrakcyjne rozwiązanie.

Projekt  SZKOŁA jest atrakcyjnym rozwiązaniem dla uczniów szkół zawodowych i technikum.

Pozwala nie tylko na zdobycie niezbędnej teorii, ale również zapewnia wiedzę praktyczną, która jest niezbędna w obecnych czasach. Absolwenci kursu stają się bardziej pożądani na rynku pracy z uwagi na swoje praktyczne umiejętności.                                     

Nieocenioną wartością tego programu jest gwarancja udziału uczniów w praktykach i /lub stażach bezpośrednio u partnerów z którymi współpracuje AkzoNobel. Każdy z uczestników po ukończeniu nauki otrzymuje certfikat od marki Sikkens, który potwierdza wysoką jakość i profesjonalizm.

Partnerzy strategiczni Projektu SZKOŁA w Poznaniu

Ogólnopolskie Mistrzostwa Młody Lakiernik 2023 r.

Dni otwarte dla uczestników Projektu Szkoła 
Grupa Bemo Motors Poznań