Hos Sikkens har vi ett holistiskt förhållningssätt till hållbarhet.
Det börjar med att tänka om varje steg i reparationsprocessen från början till slut.

  • Ytbehandlingar hjälper dig att reducera CO2-utsläppen under reparationen
  • Digitala färgverktyg hjälper dig minska färgavfall så att du får rätt färgmatchning första gången
  • Mervärdestjänster hjälper dig skapa en bättre arbetsplats för hållbara affärsmässiga framgångar

Kontakta oss och ta reda på hur Sikkens kan hjälpa dig att nå hållbarhet i din verkstad

Innovationer inom härdteknik gör det möjligt för fordonsreparatörer att ompröva och förbättra sin härdningsprocess.

UV-system

Genom att byta från ett konventionellt system till ett UV-produktsystem kan du spara energi, minska utsläpp, energi och processtider.

Minska koldioxidutsläppen med upp till

00%

Förkorta processtiden med upp till

00%

Sänk energikostnaderna med upp till

00%

Minska energiförbrukningen med upp till

00%

Kombinerat system

(med Autosurfacer UV och Autoclear Aerodry)

Läs mer om möjliga besparingar genom att byta från ett konventionellt produktsystem till ett kombinerat system med vår UV-filler Autosurfacer UV och vår lufttorkande klarlack Autoclear Aerodry.

Minska koldioxidutsläppen med upp till

00%

Förkorta processtiden med upp till

00%

Sänk energikostnaderna med upp till

00%

Minska energiförbrukningen med upp till

00%

Lufttorkande produktsystem

Genom att byta från ett konventionellt till ett lufttorkande produktsystem kan du spara energi, minska utsläpp, energi och processtider.

Minska koldioxidutsläppen med upp till

00%

Förkorta processtiden med upp till

00%

Sänk energikostnaderna med upp till

00%

Minska energiförbrukningen med upp till

00%

Våra digitala färgverktyg MIXIT och Automatchic kommer inte bara att hjälpa dig öka lönsamheten genom processoptimering, noggrannhet och hastighet, utan förstärker också hållbarheten genom att förbruka upp till 20 % mindre färg, producera mindre avfall och spara värdefull bearbetningstid.

Skaffa din MIXIT-licens
MIXITTM
AutomatchicTM
00%
mindre färgrester

Människor är den väsentliga komponenten för en framgångsrik hållbar verksamhet. De vill arbeta för hållbara företag. Det är en avgörande faktor för att både attrahera och behålla talanger. 

Sikkens CO2eRepairCalculator-verktyg

Minska utsläpp, energi och tid

CO2eRepairCalculator har utvecklats av AkzoNobel under 2021 för att identifiera de CO2e nivåer (GHG) som är associerade med lackeringsprocessen som inkluderar energianvändningen kopplad till alla färgprodukter som valts.

Fördelar för verkstaden

  • Minskade koldioxidutsläpp
  • Stöd som underlättar nollenergimålen
  • Kortade processtider
  • Mindre energikostnader
  • Ökade produktionsvolymer

AkzoNobel har samarbetat med Carbon Neutral Repair* för att certifiera CO2eRepair Calculator.

Läs mer

På AkzoNobel pratar vi inte bara om hållbarhet.
Vi lever det.

Våra expertteam arbetar för att hjälpa verkstäder att ompröva hur du ser på hållbarhet och hur du upplever vårt premiumvarumärke Sikkens. Vi har en helhetssyn på de produkter och tjänster du använder, de processer du följer och den prestation du levererar.

Oavsett om du reparerar konventionella fordon eller nästa generationens el- och hybridfordon, är hållbarhet mer än ytterligare en punkt att bocka av. Det är ett ansvar. Det är ett sätt att sänka miljöavtrycket i din verksamhet. Att återanvända värdefulla resurser. Att prestera bättre. Det handlar också om att skydda din personal, din omgivning och samtidigt skaffa en konkurrensfördel.

Vi tröttnar aldrig i vårt engagemang för att göra din verksamhet ännu mer motståndskraftigt och hållbar i en värld där människor, planet och färg verkligen spelar roll.

Kontakta oss för att göra din verkstad mer hållbar