Autosurfacer Rapid

Snabbtorkande isocyanatfri primer surfacer

Högfyllande, isocyanatfri, 2-komponents filler med extremt kort torktid. Autosurfacer Rapid kan användas både som slipgrund och non-sanding, beroende på vilket blandningsförhållande som tillämpas.

Tekniska datablad (TDS)

(MSDS)