Tekniske datablade

Find hurtigt det TDS du skal bruge

M200

M200 er en vandbaseret affedter som indeholder mindre end 200 gram/liter VOC. M200 er velegnet til rengøring af vandopløslige forureninger som f.eks. saltrester på gamle laklag, metal, aluminium, zink, stål, og alle primer - og filler. Anvend aldrig M200 på polyesterspartel pga. dets sårbarhed overfor vand.

Bemærk: Det anbefales at kombinere med en af de organiske baserede Degreaser som første skridt i affedtningen, hvis ikke lovgivningen kræver en vandbaseret.

Teknisk datablad (TDS)

Database med sikkerhedsoplysninger (MSDS)