MIXIT Pro

Quản lý màu sắc dễ dàng và tin cậy

Mixit Pro là phần mềm truy xuất màu dễ sử dụng của Sikkens. Khi được kết nối với Internet, Mixit Pro sẽ đồng bộ hóa để tải xuống các thông tin cập nhật mới nhất của công thức và phần mềm. Tìm kiếm và tìm màu phù hợp một cách dễ dàng bằng cách sử dụng tính năng theo từng bước. Không chỉ truy xuất công thức, Mixit Pro cung cấp mọi thứ quý vị cần để quản lý màu nhanh chóng và hiệu quả. Mixt Pro cung cấp hàng loạt báo cáo cho phép xưởng sửa chữa thân xe phân tích lượng tiêu thụ và chi phí vật tư cho mỗi lần sửa chữa.

Hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay để chuyên nghiệp hóa quy trình quản lý màu của quý vị

Liên hệ với chúng tôi