Dịch vụ kỹ thuật

Chúng tôi đo lường sự thành công của mình bằng các mục tiêu mà chúng tôi đã đặt ra. Đặt mục tiêu là một phần quan trọng trong việc lập kế hoạch, trong mọi lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi, truyền cảm hứng cho chúng tôi đạt được nhiều hơn, tạo đột phá mới và phù hợp với tương lai.

Hỗ trợ nhân viên của quý vị trong việc thiết lập mục tiêu của họ hoặc trong việc xác định các mục tiêu hoàn toàn mới. Tạo cho các thành viên trong nhóm của quý vị cơ hội để phát triển bản thân và bổ sung nhiệt huyết cho họ.

Dịch vụ kỹ thuật của Sikkens cho phép quý vị lựa chọn những thiết bị và vật tư hoàn hảo, sử dụng chúng một cách tốt nhất và giảm thiểu hàng tồn kho, cũng như rác thải. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị về các yêu cầu và xu hướng hiện tại và tương lai của thị trường để đảm bảo doanh nghiệp của quý vị được chuẩn bị hoàn hảo cho những thách thức phía trước.

Những người đào tạo đủ trình độ mong muốn được truyền đạt kiến thức mới, cả về mặt lý thuyết và thực tế, tại các Trung tâm đào tạo về ô tô của chúng tôi.