JURIDISK INFORMATION

Denna webbplats ägs av Akzo Nobel Car Refinishes AB (’’AkzoNobel’’).

Det är viktigt för oss att dina personuppgifter skyddas. I denna Sekretesspolicy förklarar vi hur vi bearbetar dina personuppgifter.

1. Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Om du skickar dina personuppgifter till den här webbplatsen kommer vi att bearbeta uppgifterna i de syften som beskrivs nedan.

1.1. För att svara på dina frågor eller kommunicera med dig

Vi bearbetar dina personuppgifter när du kontaktar oss via våra online kontaktformulär.

Vi bearbetar ditt namn, din titel, dina (affärsmässiga) kontaktuppgifter (inklusive din e-postadress, telefonnummer, namnet på ditt företag) och all annan information som du uppger till oss i det öppna fältet på kontaktformuläret.

Vi bearbetar den här informationen baserat på ditt samtycke, som du kan dra tillbaka när som helst.

1.2. För marknadsundersökningar eller annan kommunikation (marknadsföring)

Vi bearbetar dina personuppgifter i syfte att kunna skicka dig marknadsundersökningar om våra produkter eller tjänster, eller för att skicka dig kommunikation i marknadsföringssyfte, för att hålla dig uppdaterad om händelser, specialerbjudanden, produkter och tjänster från AkzoNobel. Vi kan skapa profiler och analysera ditt samspel med oss. På det här sättet kan vi lära oss mer om dina intressen och vi kan anpassa vår kommunikation så att den stämmer överens med dina personliga intressen.

Vi bearbetar ditt namn, adress, födelsedatum om du har givit oss den informationen, din e-postadress samt ämnen och intressen som du aktivt och frivilligt har delat med oss. Vi bearbetar också sådan information som vi har fått fram genom ditt registrerade samspel med AkzoNobels webbplatser och appar (där vi kan använda cookies), din inköpshistorik, både online (om du länkar dina inköp till din profil) och offline (när du gör ett inköp offline) samt de länkar du klickar på i våra e-postmeddelanden.

Vi bearbetar den här informationen baserat på ditt samtycke, som du kan dra tillbaka när som helst.

1.3. För utveckling och förbättring av produkter och tjänster

Vi bearbetar personuppgifter i samkörda register i diverse syften som avser den verksamhet AkzoNobel bedriver. Det kan till exempel handla om att utveckla nya produkter och tjänster, förbättra eller modifiera våra webbplatser, identifiera användningstrender, fastställa effektiviteten i våra marknadsföringskampanjer samt utföra och utvidga våra företagsaktiviteter.

Vi kan använda samkörda data. Ibland bearbetar vi personuppgifter, till exempel ditt namn, din e-postadress, din IP-adress, kön, folkbokföringsort, siffrorna i ditt postnummer och all övrig information som nämns i den här policyn eller som du på annat sätt har överfört till oss.

Vi bearbetar den här informationen baserat på våra legitima affärssyften.

1.4. För teknisk och funktionell hantering av webbplatsen

Vi bearbetar dina personuppgifter för att hjälpa dig hitta information snabbt och enkelt samt för att förbättra tillgången till webbplatsen och dess funktioner.

Vi kan spara din IP-adress, uppgift om vilken webbläsare du använder, besökta webbplatser, föregående/nästa besökta webbplatser samt besökets varaktighet.

Vi bearbetar den här informationen för våra legitima affärssyften, dvs. för att bättre förstå våra kunders samspel med våra webbplatser.

1.5. Administration av konto som du skapar hos oss

Om du vill kan vi skapa ett personligt konto för dig så att din inköpsprocess underlättas. När du har skapat ditt konto skickar vi din personliga inloggningsinformation.

Vi kan bearbeta uppgifter om ditt namn, din giltiga e-postadress och all övrig information enligt önskemål. Vi hanterar också ditt visade användarnamn, din roll och dina inloggningsdata.

Vi bearbetar den här informationen baserat på ditt samtycke, som du kan dra tillbaka när som helst.

1.6. Order- och kundrelationshantering när du köper produkter genom vår webbutik

Vi använder personuppgifter för att bearbeta dina inköp och leverera din beställning, för att rapportera status för din beställning och kontakta dig om transaktionen.

För detta syfte behöver vi minst ditt namn och din geografiska adress, kontaktuppgifter som exempelvis telefonnummer eller e-postadress, kreditkortsuppgifter eller information om andra betalningssätt. Du måste också acceptera våra gällande villkor och bestämmelser, och uppge om du vill ta emot vårt nyhetsbrev eller inte. Vi behandlar även information om vad du har köpt av oss.

Vi bearbetar dina personuppgifter i syfte att kunna genomföra köpeavtalet och leverera din beställning till dig.

1.7. Hantering av ditt eventuella deltagande i exempelvis pristävlingar, evenemang, andra tävlingar, kampanjer och/eller utlottningar.

Om du ger ditt samtycke kan vi skicka ut e-postmeddelanden med kampanjer och inbjudningar att delta i pristävlingar, evenemang, andra tävlingar eller utlottningar. Om du väljer att delta i någon sådan aktivitet behöver vi dina personuppgifter för att kunna organisera detta.

Om du deltar i några av dessa aktiviteter behöver vi dina personuppgifter för att kunna meddela dig om du vinner, för att kunna distribuera priserna och mäta svarsfrekvensen till pristävlingar, evenemang, andra tävlingar, kampanjer, utlottningar och liknande.

Vi bearbetar den här informationen baserat på ditt samtycke, som du kan dra tillbaka när som helst.

1.8. Överensstämmelse med lagar samt lagstadgade förpliktelser och skydd av AkzoNobels tillgångar och intressen

Vi bearbetar dina personuppgifter på lämpligt eller nödvändigt sätt (a) enligt gällande lag, inklusive lagar utanför det land där du är folkbokförd och inklusive sådant som en motparts kännedom, pengatvätt, finansiering av terrorism och andra brott, (b) för att uppfylla lagstadgade processer, (c) för att svara på önskemål från allmänheten samt myndigheter inklusive allmänna och offentliga myndigheter utanför det land där du är folkbokförd, (d) för att upprätthålla våra villkor och bestämmelser och andra gällande policyer, (e) för att skydda vår operativa verksamhet, (f) för att skydda våra rättigheter, sekretess, säkerhet eller egendom, och/eller din eller andras dito; samt (g) för att göra det möjligt för oss att vidta tillgängliga åtgärder eller begränsa eventuella skador som vi kan drabbas av.

Vid behov kommer vi att bearbeta ditt namn, din kontaktinformation, din korrespondens med AkzoNobel, din användning av våra produkter och/eller tjänster samt all annan information som nämns i denna policy eller som du på annat sätt överför till oss, om detta krävs för att fullgöra något av de syften som beskrivs i föregående stycke.

Vi bearbetar den här informationen baserat på våra legitima affärssyften.

2. Med vem delar vi dina personuppgifter?

Vi delar inte dina uppgifter med tredje part på något annat sätt än vad som anges i den här sekretesspolicyn.

Andra enheter inom AkzoNobel-koncernen

Vi är en del av ett globalt företag och dina personuppgifter kan överföras till övriga enheter inom AkzoNobel. För att dina personuppgifter ska kunna behandlas med bästa skydd har AkzoNobel implementerat "AkzoNobel bindande företagsföreskrifter, som innebär att varje juridisk enhet inom AkzoNobel ska ha samma skydd av personuppgifter.

Serviceleverantörer och andra externa parter

Vi kan också anlita tjänst leverantörer från tredje part för att utföra vissa databearbetningsaktiviteter på vårt uppdrag, till exempel informationsteknik och relaterade infrastrukturföreskrifter, säkerhetstjänster (inklusive identitets- och åtkomsthantering), juridiska tjänster, finansiella tjänster/redovisning samt andra liknande tjänster.

Vi har överenskomna tekniska, organisationsmässiga och avtalsmässiga åtgärder (databearbetningsavtal) med dessa tredjepartsföretag för att säkerställa att dina personuppgifter uteslutande används för de ändamål som omnämns ovan och för att säkerställa att dina uppgifter är skyddade.

Dina personuppgifter överlämnas till polis, skattemyndigheter och övriga myndigheter endast efter officiell begäran.

3. Var förvarar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kan förvaras och/eller bearbetas i ett annat land än det land där du är folkbokförd. AkzoNobel kommer att säkerställa att dina personuppgifter, om de överförs till ett annat land, fortsätter få korrekt skydd, genom AkzoNobels egna sekretessregler för kunder, uppgifter för leverantörer och affärspartner eller genom avtalsmässiga arrangemang med tredje part.

4. Hur ser vi till att dina uppgifter är säkra?

Dina personuppgifter behandlas konfidentiellt och vi har vidtagit tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder mot förluster eller olaglig bearbetning av dessa uppgifter. Vi använder flera typer av säkerhetsteknik, inklusive trygga servrar, brandväggar och kryptering, samt fysiska skydd av de platser där uppgifterna sparas.

5. Hur länge sparar vi befintliga personuppgifter?

Vi lagrar dina personuppgifter under den tidsperiod som är nödvändig för att uppfylla de syften som beskrivs i denna policy, såvida inte en längre lagringsperiod krävs eller tillåts enligt gällande lag.

6. Rättigheter avseende personuppgifter

Du har vissa rättigheter avseende dina personuppgifter. Lagen stipulerar att du har rätt att begära en kopia på dina personuppgifter och dessutom, där detta är rimligt och möjligt, få tillgång till dina personuppgifter. Du kan också ha rätt att rätta och radera dina personuppgifter samt att begränsa eller inlägga protest mot användningen av dina personuppgifter. Dessutom kan du när som helst dra tillbaka det samtycke som du gav oss att använda dina personuppgifter. Tillbakadragande av samtycket kommer inte att påverka bearbetningens laglighet baserat på ditt samtycke innan tillbakadragandet. Du har också rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet.

7. Länkar till andra webbplatser och sociala medier

På den här webbplatsen hittar du ett antal länkar till andra webbplatser. Även om dessa webbplatser har valts ut mycket noggrant är vi inte ansvariga för personuppgifter som bearbetas via dessa webbplatser.

Vi erbjuder också möjlighet att skapa ett konto hos oss via ditt sociala nätverk (till exempel Facebook). Du kan då spara tid eftersom dina inloggningsuppgifter importeras från kontot på ditt sociala nätverk. Observera att när du använder dig av alternativet inloggning via sociala medier kan vi ta emot viss information via det sociala nätverket, till exempel ditt namn, ålder, geografisk plats, preferenser, yrke och annan information från din publika profil. Vi begär inte sådan information, utan den överförs till oss av det sociala nätverket genom användning av inloggning via sociala medier. När du använder alternativet att logga in via sociala medier kommer vi bara att importera den information som är nödvändig för att kunna skapa ett konto hos oss, och vi kommer att ta bort annan information som eventuellt tas emot via det sociala nätverket. När ditt konto har skapats har du möjlighet att lägga till sådan information som du vill dela med oss.

8. Kan personer under 16 års ålder uppge personuppgifter?

Personer som är yngre än 16 år får bara uppge personuppgifter till oss om de har skriftligt tillstånd från en förälder eller vårdnadshavare som har läst den här sekretesspolicyn.

9. Vem ska jag kontakta om jag har frågor om personuppgifter?

Du kan ställa frågor om dina personuppgifter när som helst genom att skicka en förfrågan via länken ’’Kontakta oss’’ i huvudmenyn. För att bearbeta din begäran behöver vi (och därför måste vi också bearbeta) ditt namn samt dina kontaktuppgifter.

Akzo Nobel Car Refinishes AB
Mediavägen 1
135 27 Tyresoe
Sweden