Företagstjänster

Som ledande innovatör inom färg är vi också engagerade i att hjälpa våra kunder att hitta lösningar för sin verksamhet som hjälper till att uppnå ultimat prestanda.

Acoat Selected

Acoat Selected-programmet är lösningen som stödjer företagstillväxt och bidrar till att förbättra den dagliga verksamheten, vilket resulterar i företagets hållbarhet. Programmet består av en mångsidig portfölj av verktyg och lösningar från processförbättring till talangutveckling, till försäljning och marknadsföring.

Allt vi gör är att se till att medlemmarna i vårt Acoat Selected-program inte bara överlever, utan även utvecklas i framtiden. Genom Acoat Selected, vårt globala nätverk av kvalitetsreparationsföretag, utnyttjar du det bästa. Som medlem kommer du att kunna dra nytta av erkännande som en certifierad utmärkt butik. Vi hjälper aktivt Acoat Selected-medlemmarna att skapa ett hållbart företag - att utöka sin kundbas och att uppnå högre vinst. Försäkringsbolag, fordonsägare, administratörer av fordonsparker och andra arbetsgivare förlitar sig på Acoat Selected-butikerna.

Oavsett om du vill utveckla din verksamhet eller förbättra den dagliga verksamheten, erbjuder teamet med Acoat Selected-konsulter en personligt anpassad portfölj som hjälper dig att utveckla din verksamhet mer effektivt och framför allt att göra den mer lönsam.

Dra nytta av den stora kunskapen inom Acoat Selected-nätverket och bli medlem idag.

Kontakta oss