Beräkning av utsläppsminskningsvärden för CO2e:

Du beräknar värden för utsläppsminskning av CO2e genom att jämföra Sikkens UV- och Ambient-produktsystem med ett konventionellt Sikkens-produktsystem (det mest använda systemet i Europa) under en kontrollerad ’’reparation av 2 paneler’’ i en STL Cyclone II-lackboxmed redovisningsstandarder enligt växthusgasprotokollet GHG. Dessa beräkningar valideras av Carbon Neural Repair (CNR). CNR certifierade det första centret för karosserireparationer enligt PAS2060 Carbon Neutral i Storbritannien. Beräkningarna kommer att användas för att hjälpa kunderna att proaktivt minska sitt koldioxidavtryck och sina energikostnader samtidigt som lönsamheten och effektiviteten ökar.

Sikkens-produkter i ett konventionellt system:

  • Washprimer 1K CF
  • Colorbuild Plus
  • Autowave MM 2.0
  • Autoclear LV Superior