Acoat Selected Plus

Programy szkoleniowe dla branży blacharsko-lakierniczej

Acoat Selected Plus (ASP) to program przeznaczony dla klientów marki VR Premium Sikkens. Swoją premierę na rynku polskim miał w maju 2016 roku. Głównym celem programu jest dalszy wzrost oferty usług serwisowych obejmujących szkolenia, wykłady, warsztaty oraz usługi. Idea programu polega na zbieraniu punktów naliczanych za uczestnictwo w programie oraz za zrealizowane w danym okresie zakupy produktów marki Sikkens. Zebrane punkty wymienić można na produkty/ usługi z katalogu profesjonalnych usług Acoat Selected Plus. 

Przykładowe programy szkoleniowe i usługi dostępne na portalu Acoat Selected Plus:

Kierownik Blacharni-Lakierni - wyznaczanie celów
Szkolenie jest adresowane do kadry zarządzającej działem blacharsko-lakierniczym, gdzie coraz trudniej jest utrzymać motywację pracowników oraz wyznaczać dla nich cele do realizacji. Celem modułu jest wypracowanie praktycznych narzędzi związanych z zarządzaniem personelem.

Doradca Serwisowy - cz. 1 (proces przyjęcia pojazdu) i cz. 2 (proces wydania pojazdu)
Program szkoleniowy dedykowany jest dla pracowników frontu obsługi klienta w zakładach blacharsko-lakierniczych. Zawartość programu jest rozłożona na dwa etapy z uwagi na zastosowaną metodologię. Każdy z etapów jest oparty na ćwiczeniach praktycznych, które stanowią 80% czasu szkolenia. Etapy szkolenia są rozdzielone okresem min. 30 dni, aby umiejętności z etapu pierwszego zostały zastosowane w praktyce.

Analiza biznesowa działu blacharsko-lakierniczego
Celem analizy biznesowej jest opisanie aktualnego stanu działu od strony posiadanej struktury, wykorzystania potencjału ludzkiego, realizowanych procesów i odniesienie się do ustalonej strategii działu lub do parametrów optymalnych. Analiza biznesowa zawiera plany działań w analizowanych obszarach z jednoczesnym wskazaniem priorytetów.

Portal Acoat Selected Plus