Report Manager Pro

Narzędzie do zarządzania kosztami zużycia materiałów lakierniczych i około lakierniczych do zlecenia naprawy.

Narzędzie przeznaczone dla warsztatów blacharsko-lakierniczych marki Premium korzystających z oprogramowania kolorystycznego Mixit Pro w modelu pracy Standardowa Gospodarka Magazynowa (SGM) lub Rozszerzona Gospodarka Magazynowa (RGM).

Kluczowe funkcje: 

- szczegółowa ewidencja zużycia materiałów lakierniczych (paint) oraz materiałów pomocniczych (non-paint) w zleceniu naprawy

- prowadzenie szczegółowej analizy kosztów zleceń naprawy

- rozszerzenie możliwości programu kolorystycznego Mixit Pro

- zaczytywanie danych o zleceniach i zużyciu z/ do systemu Mixit Pro w czasie rzeczywistym

- tworzenie listy materiałów pomocniczych (import/ eksport listy w pliku excel)

- podział ról użytkowników (użytkownik/ lakiernik, mistrz, administrator)

- praca na zleceniach (tworzenie/ zamykanie zleceń, edycja zlecenia, szczegóły zlecenia, ewidencja materiałów lakierniczych, ewidencja materiałów pomocniczych)

- przypisywanie materiałów pomocniczych do zlecenia lub do grupy zleceń

- raportowanie (podsumowanie zlecenia, zużycie materiałów lakierniczych/ pomocniczych, koszty zlecenia, rozchód materiałów, wskaźniki kosztów, zużycie w/g zleceniodawców).