Obliczanie wartości redukcji emisji CO2e:

Wartości redukcji emisji CO2e obliczono, porównując systemy produktów suszonych promieniami UV i w temperaturze otoczenia Sikkens z konwencjonalnym systemem produktów Sikkens (najczęściej stosowany system w Europie) podczas kontrolowanej „naprawy 2 paneli” w kabinie lakierniczej STL Cyclone II zgodnie ze standardami rozliczania gazów cieplarnianych określonymi w Protokole Gazów Cieplarnianych. Te obliczenia zostały zatwierdzone przez Carbon Neural Repair (CNR). CNR jako pierwsza w Wielkiej Brytanii certyfikowała centra napraw powypadkowych zgodnie z normą dotyczącą neutralności węglowej PAS2060. Obliczenia zostaną wykorzystane do pomocy klientom w proaktywnym zmniejszaniu śladu węglowego i kosztów energii przy jednoczesnym zwiększaniu rentowności i wydajności.

Produkty Sikkens w konwencjonalnym systemie:

  • Washprimer 1K CF
  • Colorbuild Plus
  • Autowave MM 2.0
  • Autoclear LV Superior