This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies

Dokumentacja techniczna

W dokumentacji technicznej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków stosowania i metod aplikacji produktów Sikkens. Informacje te są na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlają aktualny stan wiedzy specjalistów w zakresie renowacyjnego lakierowania pojazdów. Zalecamy zapoznanie się z kartą techniczną przed zastosowaniem produktu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.

Autowave Guncleaner

Specjalny środek czyszczący przeznaczony do mycia i czyszczenia sprzętu używanego przy pracy z produktami wodorozcieńczalnymi.

Może być stosowany w myjkach pistoletów lakierniczych.

Po zakończeniu czyszczenia przepłukać pistolety lakiernicze używane do nakładania lakierów wodorozcieńczalnych niewielką ilością środka Activator WB. Narzędzi i urządzeń nie należy narażać na długotrwałe oddziaływanie środków czyszczących. Zanieczyszczony zmywacz Autowave Guncleaner można kilkakrotnie regenerować za pomocą środka Autowave Separator.

Dokumentacja techniczna (TDS)

Karty charakterystyki produktu (MSDS)