This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies

Dokumentacja techniczna

W dokumentacji technicznej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków stosowania i metod aplikacji produktów Sikkens. Informacje te są na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlają aktualny stan wiedzy specjalistów w zakresie renowacyjnego lakierowania pojazdów. Zalecamy zapoznanie się z kartą techniczną przed zastosowaniem produktu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.

M700

Antystatyczny i antysilikonowy środek do czyszczenia powierzchni

Rozpuszczalnikowy zmywacz antysilikonowy do czyszczenia i odtłuszczania podłoży metalowych oraz istniejących wykończeń, w tym termoplastycznych wykończeń akrylowych, podkładów wypełniających i lakierów nawierzchniowych.

Niezwykle skutecznie usuwa pozostałości silikonu i ma właściwości antystatyczne, dzięki czemu szczególnie sprawdza się w przygotowaniu elementów z tworzyw sztucznych i włókna szklanego.

Przed przystąpieniem do odtłuszczania elementów z tworzyw sztucznych należy sprawdzić działanie środka czyszczącego na niewidocznym fragmencie powierzchni. Aby zagwarantować optymalne wykończenie, powierzchnię należy w pierwszej kolejności oczyścić odtłuszczaczem wodorozcieńczalnym, a następnie rozpuszczalnikowym.

Dokumentacja techniczna (TDS)

Karty charakterystyki produktu (MSDS)