This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies

Dokumentacja techniczna

W dokumentacji technicznej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków stosowania i metod aplikacji produktów Sikkens. Informacje te są na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlają aktualny stan wiedzy specjalistów w zakresie renowacyjnego lakierowania pojazdów. Zalecamy zapoznanie się z kartą techniczną przed zastosowaniem produktu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.

Autowave Separator

Proszek służący do oddzielania cząstek lakieru od zanieczyszczonego Autowave Guncleaner.

Niezwykle ekonomiczny – wystarczy dodać 2–3%. Po koagulacji (separacji) i przefiltrowaniu Autowave Guncleaner można użyć ponownie. Odseparowane resztki lakieru można zutylizować z resztą odpadów.

Dokumentacja techniczna (TDS)

Karty charakterystyki produktu (MSDS)