This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies

Dokumentacja techniczna

W dokumentacji technicznej znajdują się szczegółowe informacje dotyczące warunków stosowania i metod aplikacji produktów Sikkens. Informacje te są na bieżąco aktualizowane i odzwierciedlają aktualny stan wiedzy specjalistów w zakresie renowacyjnego lakierowania pojazdów. Zalecamy zapoznanie się z kartą techniczną przed zastosowaniem produktu. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.

Autoclear Plus HS

Uniwersalny lakier bezbarwny klasy HS

Grubopowłokowy, uniwersalny, dwuskładnikowy lakier bezbarwny o wysokiej zawartości substancji stałych, zapewniający wyjątkową rozlewność i połysk.

Zalety: łatwe nakładanie · krótki czas suszenia · skrócenie czasu procesu/montażu · możliwość osiągnięcia wysokiej twardości powierzchni.

Właściwości produktu można dostosować do temperatury i zakresu napraw, stosując właściwy utwardzacz i rozcieńczalnik.

Produkt nie jest przeznaczony do sprzedaży podmiotom gospodarczym zajmującym się renowacyjnym lakierowaniem pojazdów w krajach Unii Europejskiej, w których obowiązuje dyrektywa 2004/42/WE.

Dokumentacja techniczna (TDS)

Karty charakterystyki produktu (MSDS)