Antisilicone

Antisilicone to specjalny dodatek wykorzystywany w przypadku zanieczyszczenia lakieru silikonem.

Dokumentacja techniczna (TDS)

Karty charakterystyki produktu (MSDS)