This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies

Karty charakterystyki produktu

Na tej stronie można wyszukać karty charakterystyki produktów Sikkens zawierające szczegółowe dane o chemicznym składzie produktu, jego właściwościach fizykochemicznych oraz jego oddziaływaniu na środowisko i zdrowie człowieka, z uwzględnieniem bezpiecznego postępowania z produktem. Karty zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.