Karty charakterystyki produktu

Na tej stronie można wyszukać karty charakterystyki produktów Sikkens zawierające szczegółowe dane o chemicznym składzie produktu, jego właściwościach fizykochemicznych oraz jego oddziaływaniu na środowisko i zdrowie człowieka, z uwzględnieniem bezpiecznego postępowania z produktem. Karty zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami krajowymi i unijnymi dotyczącymi bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i środowiska. W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt z naszym doradcą technicznym.