Technisch informatiebladen (TDS)

Vind snel de gewenste TDS

Autosurfacer UV (spuitbus)

Eén van de snelstdrogende grondlakken in de markt!

Doordat de filler maar 5 minuten gedroogd hoeft te worden met een UV-A lamp, worden stooktijden verkort en doorlooptijden verhoogd. Behalve de korte droog- en uit-damptijd, vermindert het lakverbruik per reparatie ook met 50%. Auto-surfacer UV heeft een onbeperkte potlife, waardoor het restafval drastisch verminderd wordt.
 

Autosurfacer UV is eenvoudig in gebruik. Het product hoeft alleen geschud te worden en kan in slechts twee lagen worden aangebracht. Autosurfacer UV is niet gevoelig voor zakkers, waardoor de kans op fouten verkleint.
 

Eenvoudig aan te brengen, goed vullend, extreem korte droogtijd, makkelijk te schuren en geen gevoeligheid voor randaftekening maken Autosurfacer UV tot de perfecte grondlak voor iedere spotrepair!

Technische Informatieblad (TDS)

Veiligheidsinformatieblad (MSDS)