Uvjeti korištenja

Ovim web mjestom upravlja i održava ga tvrtka AkzoNobel navedena u odjeljku „Vlasnik web mjesta” ovog web mjesta (u daljnjem tekstu „AkzoNobel” ili „mi”). AkzoNobel ima funkciju voditelja obrade svih osobnih podataka prikupljenih putem ovog web mjesta.

Primjenjivost

Ovim web mjestom upravlja i održava ga tvrtka AkzoNobel navedena u odjeljku „Vlasnik web mjesta” ovog web mjesta (u daljnjem tekstu „AkzoNobel” ili „mi”). Vaš pristup i upotreba ovog web mjesta podliježe sljedećim uvjetima korištenja. Pristupom ovom web mjestu i njegovom upotrebom prihvaćate ove uvjete korištenja, bez ograničenja ili zadrške. Mogu se primjenjivati dodatni uvjeti ako naručujete putem web mjesta.imjenjivost

Prava intelektualnog vlasništva

Osim ako nije drugačije navedeno, sva prava intelektualnog vlasništva u vezi sa sadržajem ovog web mjesta uključujući, ali ne ograničavajući se na tekst, slike, audiozapise, videozapise, html-kod i gumbe (u daljnjem tekstu „informacije”) u vlasništvu su tvrtke AkzoNobel i/ili društava njezine grupe. Ta prava uključuju, ali nisu ograničena na sva autorska prava, trgovačka imena i zaštitne znakove tvrtke AkzoNobel i/ili društava njezine grupe.

Ništa sadržano na ovom web mjestu neće se tumačiti kao dodjeljivanje implicitnim načelom, načelom estoppel ili na neki drugi način licencije ili prava na bilo koje autorsko pravo, patent, zaštitni znak ili drugi vlasnički interes tvrtke AkzoNobel ili bilo koje treće strane.

Informacije i odgovornost
Podaci navedeni na ovom web mjestu besplatni su i služe isključivo u informativne svrhe te ne stvaraju poslovni ni profesionalni odnos između vas i tvrtke AkzoNobel. Ovo web mjesto i informacije navode se „onakve kakve jesu” i AkzoNobel ne daje nikakve izjave niti jamstva bilo koje vrste u vezi s ovim web mjestom odnosno bilo kojim web mjestom ili uslugom koja je putem njega dostupna. AkzoNobel izričito se odriče svih izričitih i implicitnih jamstava uključujući, ali ne ograničavajući se na, implicitna jamstva u pogledu mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu, naslova i nepostojanja povrede. Tvrtka AkzoNobel ni u kojem slučaju neće biti odgovorna nijednoj strani za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu, egzemplarnu, posljedičnu ili drugu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na izgubljenu dobit, prekid poslovanja, gubitak programa ili podataka) bez obzira na oblik radnje i bez obzira radi li se o u ugovoru, deliktu, nemaru, objektivnoj odgovornosti, ili na neki drugi način, koja proizlazi iz ovog web mjesta ili u vezi s njim, za informacije koje se mogu pronaći na ovom web mjestu ili kojima se pristupa putem ovog web mjesta odnosno ni za usluge na koje postoji veza na ovom web mjestu kao ni za kopiranje, prikazivanje ni njihovu upotrebu.

Financijske informacije
Ovo web mjesto može uključivati financijske informacije. Te financijske informacije, uključujući ali ne ograničavajući se na cijene dionica, služe isključivo u svrhu općeg informiranja. Tvrtka AkzoNobel nije odgovorna za štete koje proizlaze iz bilo kakvog nedostatka kontinuirane točnosti ili pravilnosti tih financijskih informacija. Objava financijskih informacija, uključujući ali ne ograničavajući se na godišnja izvješća ili godišnja financijska izvješća, na ovom web mjestu ne predstavlja službenu objavu i nije obvezujuća.

Ovo web mjesto i Informacije, ni na koji način, ne predstavljaju poziv ni ponudu za ulaganje u vrijednosne papire tvrtke AkzoNobel, uključujući, ali ne ograničavajući se ni na koju vrstu vlasničkog ili dužničkog instrumenta. Posjetitelji ovog web mjesta ne bi trebali temeljiti svoju odluku o ulaganju u vrijednosne papire ili trgovanju vrijednosnim papirima tvrtke AkzoNobel na ovom web mjestu odnosno informacijama koje su na njemu objavljene. Budući razvoj i budući rezultati mogu značajno odstupati od stavova, mišljenja ili očekivanja koja mogu biti izražena na ovom web mjestu odnosno u informacijama koje su na njemu objavljene.

Informacije trećih strana
Informacije koje potječu od trećih strana predstavljaju izraz osobnih mišljenja tih trećih strana. Tvrtka AkzoNobel nije odgovorna i neće biti odgovorna za takve informacije. Veze na ovom web mjestu mogu voditi do usluga ili web mjesta kojima ne upravlja AkzoNobel. Ne donosi se nikakva prosudba niti se daju bilo kakva jamstva u vezi s takvim drugim uslugama ili web mjestima, a AkzoNobel ne preuzima nikakvu odgovornost za ta druga web mjesta ili usluge. Veza na drugo web mjesto ili uslugu ne predstavlja preporuku za to web mjesto ili uslugu. Svako korištenje informacijama koje se nalaze na ovom web mjestu odnosno web mjestom ili uslugama na koje postoji veza na ovom web mjestu na vašu je odgovornost.

Povjerljivost i neovlaštene ideje
Odgovorni ste za poštovanje zakona područja nadležnosti iz kojeg pristupate ovom web mjestu i suglasni ste da nećete pristupati niti se koristiti informacijama na ovom web mjestu u suprotnosti s tim zakonima. Osim ako je ovdje izričito drugačije navedeno, sve informacije koje pošaljete putem ovog web mjesta smatrat će se nepovjerljivima i nevlasničkima. Izjavljujete da imate zakonsko pravo slati te informacije i suglasni ste da nećete slati nikakve podatke osim ako na to imate zakonsko pravo. Zbog otvorene prirode interneta, preporučujemo da ne šaljete podatke koje smatrate povjerljivima.

AkzoNobel ne prihvaća neovlaštene prijave ideja izvan uspostavljenih poslovnih odnosa. U svrhu zaštite interesa naših postojećih klijenata i sebe pitanje prijava ove vrste rješavamo s velikom pažnjom. Važno je da bez jasnog poslovnog odnosa AkzoNobel ne može tretirati i ne tretira takve prijave u povjerenju. U skladu s tim, molimo vas da ne šaljete neovlaštene prijave ideja tvrtki AkzoNobel putem ovog web mjesta. Sve ideje koje se otkriju tvrtki AkzoNobel izvan prethodno utvrđenog i dokumentiranog povjerljivog poslovnog odnosa ne smatraju se povjerljivima i stoga tvrtka AkzoNobel ima pravo razvijati, upotrebljavati, kopirati i/ili komercijalno iskorištavati te ili slične ideje u najvećoj mjeri i bez obveze naknade vama odnosno bez odgovornosti prema vama. Međutim, ako je prema vlastitom nahođenju tvrtke AkzoNobel potrebna provjera, to će biti uz razumijevanje da AkzoNobel ne preuzima nikakvu obvezu u odnosu na povjerljivost vaše ideje odnosno davanje naknade za njezino otkrivanje ili upotrebu. Slanjem ideje ili drugog detaljnog podneska tvrtki AkzoNobel putem ovog web mjesta, prihvaćate da će uvjeti ove navedene politike za vas biti obvezujući.

Raskidivost
Ako ovi uvjeti korištenja jesu ili postanu djelomično ništavni, strane će i dalje biti vezane ostatkom njihovih odredbi. Strane će zamijeniti ništavni dio odredbama koje su valjane i imaju pravni učinak koji odgovara odredbama ništavnog dijela što je više moguće, uzimajući u obzir sadržaj i svrhu ovih uvjeta korištenja.

U slučaju da se prijevod ovih uvjeta korištenja razlikuje od izvorne engleske verzije, engleska verzija ima prednost.

Primjenjivo pravo i mjesto nadležnosti
Ovi uvjeti korištenja reguliraju se isključivo zakonima zemlje u kojoj tvrtka AkzoNobel ima poslovni nastan. Svi sporovi koji proizlaze u vezi s ovim uvjetima korištenja, uključujući, ali ne ograničavajući se na sporove koji se odnose na njihovo postojanje i valjanosti, predaju se na rješavanje nadležnim sudovima u gore navedenoj zemlji.