Πίνακες και οδηγοί

Σύστημα βαφής για το Peugeot Ice Grey (PEJD)

Σύστημα βαφής για το Peugeot Ice Grey (PEJD)

Σύστημα βαφής για το Peugeot Ice Silver (PEWW)

Σύστημα βαφής για το Peugeot Ice Silver (PEWW)

Σύστημα βαφής για το Peugeot Ice Black (PKAH)

Σύστημα βαφής για το Peugeot Ice Black (PKAH)

Χρήση εξοπλισμού UV

Χρήση εξοπλισμού UV

Πλαστικά μέρη

Πλαστικά μέρη

Επισκευή ζημιών που προκλήθηκαν από χαλαζόπτωση

Επισκευή ζημιών που προκλήθηκαν από χαλαζόπτωση

Καθαρισμός και συντήρηση σε ματ επιφάνειες

Καθαρισμός και συντήρηση σε ματ επιφάνειες

Στέγνωμα με υπέρυθρη ακτινοβολία

Στέγνωμα με υπέρυθρη ακτινοβολία

Σύστημα βαφής για το Mazda Machine Grey (MAZ46G)

Σύστημα βαφής για το Mazda Machine Grey (MAZ46G)

Διάρκεια ζωής στο ράφι προϊόντων επισκευαστικής επαναβαφής

Διάρκεια ζωής στο ράφι προϊόντων επισκευαστικής επαναβαφής

Σύστημα βαφής για το Mazda Soul Red Crystal (MAZ46V)

Σύστημα βαφής για το Mazda Soul Red Crystal (MAZ46V)

Σύστημα βαφής για το Ford FA12:RR Ruby red

Σύστημα βαφής για το Ford FA12:RR Ruby red

Ειδικά χρώματα μίξης τριπλής επίστρωσης Autobase Plus

Ειδικά χρώματα μίξης τριπλής επίστρωσης Autobase Plus

Ειδικά χρώματα μίξης τριπλής επίστρωσης Autowave 2.0

Ειδικά χρώματα μίξης τριπλής επίστρωσης Autowave 2.0