Tekniske datablade

Find hurtigt det TDS du skal bruge

Colorbuild Plus

Colorbuild Plus systemet består af 6 farvede primere, som kan blandes med hinanden, for at opnå farver der ligger tæt på
de mest populære toplakker. Afhængig af blandeforholdet kan Colorbuild Plus anvendes enten som slibesanding eller som
non- sanding.

Teknisk datablad (TDS)

Database med sikkerhedsoplysninger (MSDS)