This website uses cookies. They allow us to optimize your browsing experience and also help us to understand how you use our site. By continuing to use this website, you accept our use of cookies

TDS

Quickly find the TDS you need

Autoclear Aerodry

Dzięki Autoclear Aerodry możesz wybierać pomiędzy różnymi metodami suszenia, zależnie od rozmiaru naprawy czy przebiegu pracy. Dostępne są dwie metody suszenia: suszenie w temperaturze 60°C przez 5 minut lub w temperaturze otoczenia przez 45 minut. Autoclear Aerodry zapewnia szybkość i elastyczność pracy, maksymalizując wydajność i zyski warsztatu blacharsko-lakierniczego.

Technical Data Sheet (TDS)

Safety information database (SDS)