Δημιουργώντας μαζί με την Luciana

«Αυτό είναι το θεμέλιο της δουλειάς μας, η καλή τεχνική κατάρτιση είναι απαραίτητη για την επιχείρησή μας»
 

Luciana Zaninotto
Car Dealer Owner, Daitan Honda
Sao Paulo, Brazil

Ένα σύγχρονο οικολογικό φανοβαφείο
Σχετικά με τη Luciana
Ψεκάζονται 350 αυτοκίνητα/μήνα
Η Sikkens δημιούργησε μια πιο ορθολογιστική και αποδοτική διαδικασία επισκευής
Σχετικά με τη συνεργασία
Privacy Statement Terms & Conditions Copyright AkzoNobel